verloning.net

Verloning

Welkom op de website met alle uitleg en informatie over de verloning van uw personeel door een payrollbedrijf in Nederland met payroll.

Bent u misschien als ondernemer en/of werkgever in Nederland op zoek naar informatie over de verloning van uw personeel met payroll, zoekt u een payrollbedrijf die de verloning van uw personeel en bedrijf kan doen of wilt u het verschil tussen een eigen verloning en payroll weten, maar weten u niet waar u dan op moet letten? Stopt u dan met verder zoeken! Op al deze vragen geven wij u hieronder antwoord, uitleg en informatie.

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie en/of uitleg over de verloning van uw personeel met payroll door een payrollbedrijf in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of transparante payrollofferte voor de verloning van uw personeel met payroll aan! Graag informeren wij u dan verder over alle voordelen van payroll ten opzichte van een eigen verloning, alle mogelijkheden en voordelen van de verloning van uw personeel met payroll voor u, uw bedrijf, personeel, CAO, sector en/of branche en de bijbehorende payrolltarieven hierbij.

Vraag een gratis offerte voor de verloning van uw personeel met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Vormen van payroll in relatie tot de verloning van medewerkers in Nederland

Als u op internet kijkt, ziet u diverse payroll vormen: Payroll, Payrolling, Payroll Service, Payroll Services, Payroll Outsourcing, Payroll Diensten, Payroll Administratie, HR Payroll, HRM Payroll Services, Online Payroll, Online Payrolling en ga zo maar door. Hieronder zullen wij in het kort het verschil tussen deze payroll vormen uitleggen. Dit is namelijk van belang voor wat betreft wie juridisch de werkgever is en wie wat doet bij de verloning van uw medewerkers. Er zijn in Nederland 2 vormen van payroll:

1. Uw medewerkers zijn in dienst bij een payrollbedrijf of
2. Uw medewerkers zijn nog in dienst bij u als ondernemer en/of werkgever.

Bij de eerste vorm van payroll is/wordt het payrollbedrijf op papier de juridische werkgever van 1 of meer van uw medewerkers. U werft en selecteert o.a. hierbij nog wel steeds zelf uw eigen medewerkers en bepaalt de werktijden, het salaris en de arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers. Verder verzorgt u de planning en houdt u contact met uw medewerkers op de werkvloer (tot hier verandert er dus nog niets met deze vorm van payroll!).

Het payrollbedrijf draagt echter vanuit het juridische werkgever van uw medewerkers o.a. wel de zorgen vanuit de verloning van uw personeel over de betaling van de netto-salarissen en afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies. Maar het belangrijkste punt is dat zij ook de werkgeversrisico’s voor wat betreft ziekte en ontslag van u als ondernemer en/of werkgever overneemt.

U huurt/least dus eigenlijk als het ware bij deze vorm van payroll uw eigen personeel terug maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Dit is naast de kosten ook direct het grootste verschil tussen de verloning van uw medewerkers bij een payrollbedrijf en een loonadministratiekantoor of accountant in Nederland. In de laatste situatie blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw medewerkers, met alle bijbehorende werkgeversrisico’s van dien.

De tweede vorm van payroll is waarbij uw medewerkers nog steeds bij u als ondernemer en/of werkgever juridisch in dienst zijn. Bij deze payroll vorm doet het payrollbedrijf de verloning maar bent en blijft u nog steeds de juridisch werkgever van uw medewerkers, inclusief alle bijbehorende arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s v.w.b. ziekte en ontslag.

Eigenlijk is deze vorm van payroll niets meer of minder dan de verloning (vertaling verlonen uit het Engels is namelijk “Payroll”) van uw medewerkers of het uitbesteden van uw salarisadministratie of loonadministratie van uw medewerkers met een stuk personeelsadministratie. U heeft bij deze payroll vorm nog wel steeds zelf een ziekteverzuimverzekering en/of arbodienst en rechtsbijstandsverzekering nodig.

Enkele voorbeelden van dit soort grote, (soms) beursgenoteerde internationale payrollbedrijven zijn: ADP, Raet, SD Worx en Centric.

Wij zullen op deze website ingaan op de eerste vorm van payroll, waarbij naast de verloning van uw personeel door een payrollbedrijf, het payrollbedrijf ook juridisch de werkgever van uw werknemers wordt/is.

Kan ik ook alleen de verloning van mijn werknemers aan een payrollbedrijf uitbesteden?

Ja, u kunt ook alleen de verloning van uw werknemers aan een payrollbedrijf uitbesteden. Payrollbedrijven zijn vergeleken met boekhouders/accountants, vanuit hun payroll dienstverlening, vaak veel beter op de hoogte van alle ontwikkelingen op gebied van CAO’s. Als u alleen uw verloning van uw medewerkers aan een payrollbedrijf uitbesteedt, zullen zij u ook o.a. op de hoogte houden van wanneer arbeidscontracten aflopen, functionerings- of beoordelingsgesprekken moeten plaatsvinden en wat het ziekteverzuim binnen uw bedrijf en het tegoed aan vakantiedagen is.

Het payrollbedrijf zorgt er natuurlijk ook voor dat uw medewerkers hun loonstroken en jaaropgaven op tijd ontvangen en u uw loonjournaalpost, betaallijst- en bestanden krijgt. Voor het uitbesteden van alleen de verloning van uw werknemers rekenen de meeste payrollbedrijven een bedrag per loonstrook. U kunt ook bij deze vorm van payroll, zoals u al reeds hierboven heeft kunnen lezen en waarbij u dus alleen de verloning van uw medewerkers laat verzorgen en hen zelf in dienst houdt, kiezen voor de payroll services van payrollbedrijven zoals ADP, Raet, SD Worx of Centric. Zij zijn hierin gespecialiseerd.

Informatie over payroll t.o.v. eigen verloning

Het meest overzichtelijk om uw kosten bij een payrollbedrijf met uw eigen interne verloningskostprijs (dus incl. al uw directe en indirecte werkgeverslasten) te vergelijken, is door een payrollberekening op basis van €10,- bruto uurloon, exclusief reserveringen vakantiegeld en dagen (idem bruto CAO uurlonen), te laten maken en de uitkomst hiervan vervolgens met 0,88 te vermenigvuldigen. Dit is namelijk ongeveer het percentage dat uw werknemers daadwerkelijk productief (o.a. reserveringen ziektedagen, vakantiedagen, feestdagen, kort verzuim, bijzonder verlof en zorgverlofdagen of ATV-/ADV- en seniorendagen) voor u zijn.

De berekeningen zien er in de praktijk dan als volgt uit:

Berekening:
1. Payrollkosten payrollbedrijf:
€10,- x 1,72 (v.b. payrollfactor) = €17,20 x 0,88 =  €15,14

2. Eigen verloning:
€10,- x 1,50-1.55 (directe werkgeverslasten (b.v. pensioen/belastingen)
+ indirecte werkgeverslasten (b.v. ziekteverzuimverzekering, accountant, arbodienst etc.) =  €15,00 – 15,50

U ziet voor een minimaal verschil per uur, bent u met uw verloning met payroll bij een payrollbedrijf van al uw administratieve rompslomp en arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s voor ziekte en ontslag verlost. Houdt u er echter wel rekening mee dat de kosten (o.a. geen pensioen, ziekterisico, lagere premies) voor studenten of scholieren lager zijn. U vermenigvuldigt hun payrollfactor dan dus ook niet met 0,88 maar met 0,90.

Twijfelt u als werkgever en/of ondernemer, na dit alles te hebben gelezen nog steeds, om uw werknemers met payroll bij een payrollbedrijf te laten verlonen. Kijkt u dan nog eens, los van de kosten, goed naar de hieronder genoemde voordelen van de verloning van uw personeel met payroll bij een payrollbedrijf in Nederland.

Daarnaast is het in Nederland zo dat u als ondernemer met personeel gedurende het jaar met wel bijna 20 verschillende instanties, organisaties, bedrijven, adviseurs of leveranciers te maken heeft: (a.) softwareleverancier personeels- en salarisadministratiesysteem,(b.) softwareleverancier urenregistratie en/of -verwerkingsysteem, (c.) accountant, (d.) loonadministratiekantoor, (e.) HR-adviseur (op gebied van o.a. CAO en arbeidsvoorwaarden: CAO- en wet- en regelgevingswijzigingen, contractbeheer, beloningsvoorwaarden, Werkostenregeling, extraterritoriale kostenregeling), (f.) Belastingdienst, (g.) pensioenfonds, (h.) arbodienst, (i.) AnW-hiaatverzekering, (j.) WIA-verzekering, (k.) ziekengeldverzekering, (l.) arbeidsjurist (up to date arbeidsovereenkomsten/juridische bijstand arbeidsconflicten), (m.) leverancier verzuimmanagementpakket, (n.) casemanagers, (o.) mediator, (p.) branchevereniging, (q.) productschap, (r.) bedrijfsvereniging, (s.) opleidingen, (t.) subsidies, (u.) UWV, (v.) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) …. en bij payroll maar met 1!

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u sowieso met het inhuren van uw personeel met payroll 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen tussen uw uitzendkosten en payrollkosten tot wel enkele euro’s per uur oplopen. Vraag daarom nu direct snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor de verloning met payroll van uw werknemer(-s) bij ons aan.

Waarom uw verloning aan een payrollbedrijf uitbesteden?

Onvoorstelbaar welke vragen er b.v. over verzuimverzekeringen, employeebenefits, pensioenen, arbodienst, UWV, Belastingdienst etc. allemaal op een ondernemer en/of werkgever in Nederland afkomen.

Als ondernemer en/of werkgever heeft u vaak geen zin en tijd om u zich hierin te verdiepen. Laat staan dat u alle juridische risico’s op personeelsgebied voor u en uw bedrijf kunt overzien. Een oplossing voor u en uw bedrijf is dan uw verloning van uw werknemers met de dienstverlening payroll aan een payrollbedrijf uit te besteden!

Het payrollbedrijf wordt bij deze vorm van verloning administratief én juridisch de werkgever van uw werknemers. Zij draagt daardoor o.a. zorg voor arbeidscontracten, salarissen, ziektebegeleiding, volgens de Wet Verbetering Poortwachter en weet precies wanneer iemand op een vast arbeidscontract aanspraak kan maken. Zo komt u, met uw verloning van uw medewerkers met payroll bij een payrollbedrijf in Nederland, juridisch en administratief nooit meer voor verrassingen te staan.

Voor wie is de verloning met payroll interessant?

In feite is het werken/verlonen, i.v.m. kortlopende projecten of lange termijntrajecten, met payroll voor iedere organisatie, die met personeel in Nederland werkt, interessant. Dit komt doordat u met payroll bij een payrollbedrijf efficiënter inkoopt, uw werkgeversrisico’s beperkt, financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland met payroll bij een payrollbedrijf heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met het uitbesteden van uw verloning met payroll aan een payrollbedrijf in Nederland niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken, geen aangiften van het UWV en Belastingdienst meer krijgt, geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen heeft en geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust en geld zou u dat opleveren!

Wat kost het uitbesteden van uw verloning met payroll?

De kosten die u bij de verloning met payroll door een payrollbedrijf heeft, zijn opgebouwd uit een aantal onderdelen. Wanneer u zelf in Nederland werknemers in dienst heeft, maakt uw bedrijf deze kosten ook. Hierbij heeft u echter rekening te houden met verschillende partijen. U besteedt bijvoorbeeld uw salarisadministratie aan een administratiekantoor uit en heeft een arbodienstcontract en ziekteverzuimverzekering bij een verzekeraar afgesloten. U betaalt deze diensten allemaal apart en u krijgt er voor iedere dienst/product weer extra administratief werk bij.

Door uw verloning van uw medewerkers met payroll aan een payrollbedrijf uit te besteden, bespaart u op uw personeelskosten en bent u met deze payrollconstructie hierdoor voor uw personeel vaak veel goedkoper uit.

De volgende personeelskosten zijn o.a. bij het uitbesteden van uw verloning met payroll aan een payrollbedrijf inbegrepen: Brutoloon en werknemerspremies, werkgeverspremies, pensioen afdracht, reservering vakantie uren/dagen, reservering vakantiegeld, ziekte risico, arbodienst en contractbeheer.

Wij baseren onze payrolltarieven altijd op basis van het bruto uurloon, exclusief reserveringen vakantiegeld en -dagen, van een werknemer. Ons payrolltarief wordt berekend door dit bruto uurloon met een zogenaamde payrollfactor (omrekenfactor of loonsom) te vermenigvuldigen. Dit is ook in de detacherings- en uitzendbranche gebruikelijk. De hoogte van deze omrekenfactor wordt bij payroll o.a. door de functie, het soort arbeidsovereenkomst, CAO en ziekterisico bepaald.

U weet, als u uw verloning met payroll aan een payrollbedrijf uitbesteedt, van te voren wat een werknemer u per uur kost, daar u alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren van uw werknemers betaalt. Bij ziekte of vakantie van een werknemer heeft u met payroll ook geen personeelskosten.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u met uw verloning met payroll aan een payrollbedrijf sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de verschillen, indien u voor hen i.p.v. uitzenden/detacheren van payroll gebruikmaakt, soms wel tot enkele euro’s per uur oplopen.

Over ons

Wij van payroll verloning kunnen elke MKB ondernemer en/of werkgever in Nederland een passende payrollconstructie voor de verloning van hun medewerkers met payroll tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie en uitleg voor u, uw bedrijf en personeel over het uitbesteden van uw verloning met payroll aan een payrollbedrijf in Nederland.

Vraag een gratis offerte voor de verloning van uw personeel met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Kan ik de verloning van mijzelf als DGA ook bij een payrollbedrijf laten doen ?

Ja. Zoals u wellicht weet is het voor een directeur grootaandeelhouder van een BV verplicht een loonadministratie te voeren, de zogeheten DGA salarisadministratie. Dit is om het verplichte gebruikelijke loon uit uw onderneming te administreren. Als u al uw medewerkers op de payroll bij een payrollbedrijf zet, zullen de meeste payrollbedrijven deze verloning als service kosteloos of tegen geringe vergoeding voor u verrichten. Hierdoor zult u geen aanmaningen, verzuimboetes of betaalverzuimboetes krijgen, als u b.v. de acceptgiro’s heeft weggegooid/niet meer in uw bezit heeft.

Payrollbedrijven in Nederland

Aan de volgende payrollbedrijven kunt u ook uw verloning van uw werknemers met payroll uitbesteden. Diverse bedrijven, ondernemers en werkgevers door heel Nederland hebben dit al reeds bij hen gedaan. Hierdoor hebben zij gezamenlijk inmiddels enkele 10.000en medewerkers bij diverse bedrijven in verschillende branches en plaatsen in Nederland op de payroll staan.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van uw verloning met payroll bij een payrollbedrijf

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende voordelen van de verloning met payroll bij een payrollbedrijf voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland vaak doorslaggevend om te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten bij uw verloning met payroll door een payrollbedrijf

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij de verloning van uw werknemers met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u met het uitbesteden van uw verloning van uw personeel met payroll aan een payrollbedrijf vaak goedkoper uit dan wanneer u uw medewerkers zelf in dienst zou hebben. U bespaart met uw verloning met payroll bij een payrollbedrijf namelijk aanzienlijk op de kosten van uw eigen salaris- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroll in Nederland veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt, u soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

Personeelskosten vooraf inzichtelijk bij uw verloning met payroll door een payrollbedrijf

U weet wanneer u uw verloning van uw medewerkers met payroll aan een payrollbedrijf uitbesteedt vooraf wat uw personele kosten zullen zijn, zodat u hier in uw loonkostenberekeningen, budgettering, calculaties en/of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk bij een payrollbedrijf een vast payrolltarief over de daadwerkelijk gewerkte uren van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf, als u uw verloning van uw medewerkers met payroll aan een payrollbedrijf in Nederland uitbesteedt.

Minder administratie bij uw verloning met payroll door een payrollbedrijf

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer als u uw verloning van uw medewerkers met payroll aan een payrollbedrijf uitbesteedt. U kunt dus bij gebruik van payroll als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen en u heeft daarnaast niet meer met de stijgende werkgeverslasten in uw branche te maken. U heeft immers met payroll bij een payrollbedrijf geen personeel meer in dienst!

U blijft de baas binnen uw bedrijf bij uw verloning met payroll door een payrollbedrijf

In de praktijk blijft u bij het uitbesteden van uw verloning omtrent uw medewerkers met payroll aan een payrollbedrijf voor uw personeel gewoon nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie fungeert. U blijft met het uitbesteden van uw verloning omtrent uw medewerkers met payroll aan een payrollbedrijf namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel, met het uitbesteden van uw verloning met payroll aan een payrollbedrijf, verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Geen werkgeversrisico's bij uw verloning met payroll door een payrollbedrijf

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken dus exclusief voor u, maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers is. U heeft bij het uitbesteden van uw verloning van uw medewerkers met payroll aan een payrollbedrijf namelijk geen personeel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte bij uw verloning door een payrollbedrijf

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers bij payroll meer bent, betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij het uitbesteden van uw verloning omtrent uw medewerkers met payroll aan een payrollbedrijf niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw personeel bij het uitbesteden van uw verloning met payroll aan ons geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt door ons bij payroll ook gedacht. Na dit alles te hebben gelezen, wilt u misschien nog meer over wat het uitbesteden van uw verloning omtrent uw medewerkers met payroll aan een payrollbedrijf voor u, uw medewerkers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte hierover bij ons aan!