verloning.net

Verloning

Welkom op de website met alle uitleg en informatie over de verloning van uw personeel door een payrollbedrijf in Nederland met payroll.

Bent u als ondernemer en/of werkgever in Nederland misschien op zoek naar informatie over de verloning van uw personeel met payroll? Zoekt u een betrouwbaar payrollbedrijf, die de verloning van uw personeel en bedrijf kan doen? Of wilt u het verschil tussen uw eigen verloning en payroll weten, maar weet u niet waar u dan op moet letten? Stopt u dan met verder zoeken! Op al deze vragen geven wij u hieronder antwoord, uitleg en informatie.

Meer informatie over verloning

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen? Of wilt u meer informatie en/of uitleg over de verloning van uw personeel met payroll in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis payrolladviesgesprek of payrollofferte voor de verloning van uw personeel met payroll aan! Graag informeren wij u dan verder over alle voordelen van payroll ten opzichte van uw eigen verloning. En daarnaast ook alle mogelijkheden en voordelen van de verloning van uw personeel met payroll voor u, uw bedrijf, personeel, CAO, sector en/of branche en de bijbehorende payrolltarieven.

Vraag een gratis offerte voor de verloning van uw personeel met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Verloning en payroll vormen

Als u op internet kijkt, ziet u diverse payroll vormen. Payroll, Payrolling, Payroll Service, Payroll Services, Payroll Outsourcing, Payroll Diensten, Payroll Administratie, HR Payroll, HRM Payroll Services, Online Payroll, Online Payrolling en ga zo maar door. Hieronder zullen wij in het kort het verschil tussen deze payroll vormen uitleggen. Dit is namelijk van belang voor wat betreft wie juridisch de werkgever is en wie wat doet bij de verloning van uw medewerkers. Er zijn in Nederland 2 vormen van payroll:

1. Uw medewerkers zijn in dienst bij een payrollbedrijf of
2. zijn nog in dienst bij u als ondernemer en/of werkgever.

Bij de eerste vorm van payroll is/wordt het payrollbedrijf op papier de juridische werkgever van 1 of meer van uw medewerkers. U werft en selecteert o.a. hierbij nog wel steeds zelf uw eigen medewerkers. Bepaalt de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw werknemers. Verder verzorgt u de planning, c.q. roostering. En houdt u ook nog steeds vanuit de Arbowetgeving het contact met uw werknemers op de werkvloer. Tot zover verandert er dus nog niets met deze vorm van payroll!

Het payrollbedrijf moet als juridische werkgever van uw medewerkers bij payroll o.a. vanuit de verloning nu wel voor de betaling van de nettosalarissen en afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies zorgen. Maar het belangrijkste punt is dat zij ook de werkgeversrisico’s v.w.b. ziekte en ontslag van u als juridisch werkgever overneemt.

U huurt/least dus eigenlijk als het ware bij deze vorm van payroll uw eigen personeel terug. Maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Dit is naast de kosten ook direct het grootste verschil tussen de verloning van uw medewerkers met payroll en een accountant in Nederland. In de laatste situatie blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw medewerkers, met alle bijbehorende werkgeversrisico’s van dien.

De tweede vorm van payroll is waarbij uw medewerkers nog steeds bij u juridisch in dienst zijn. Bij deze payroll vorm doet het payrollbedrijf de verloning maar bent en blijft u nog steeds de juridisch werkgever van uw medewerkers. Dus ook inclusief alle bijbehorende arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s v.w.b. ziekte en ontslag.

Eigenlijk is deze vorm van payroll niets meer of minder dan puur en alleen de verloning (vertaling verlonen uit het Engels is namelijk “Payroll”) van uw medewerkers. U besteedt hierbij dus uw verloning en misschien een stukje van uw personeelsadministratie uit. U heeft bij deze payroll vorm echter nog wel steeds zelf een ziekteverzuimverzekering en/of arbodienst en rechtsbijstandsverzekering nodig.

Enkele voorbeelden van dit soort grote, (soms) beursgenoteerde internationale payrollbedrijven zijn: ADP, Raet, SD Worx en Centric.

Wij zullen op deze website op de eerste vorm van payroll, c.q. verloning, verder ingaan. Waarbij een payrollbedrijf dus naast de verloning ook de juridische werkgever van uw werknemers wordt.

Kan ik bij payroll ook alleen de verloning van mijn werknemers laten doen?

Ja, u kunt ook alleen uw verloning aan een payrollbedrijf in Nederland uitbesteden (2de payroll vorm). Payrollbedrijven zijn namelijk vergeleken met boekhouders/accountants vaak veel beter op de hoogte van alle ontwikkelingen op gebied van Cao’s. Als u namelijk alleen uw verloning aan een payrollbedrijf uitbesteedt. Houden zij u o.a. ook vaak op de hoogte van wanneer arbeidscontracten aflopen en functionerings- of beoordelingsgesprekken moeten plaatsvinden. En wat het ziekteverzuim binnen uw bedrijf of het tegoed aan vakantiedagen is.

Het payrollbedrijf zorgt er natuurlijk ook voor dat uw medewerkers hun loonstroken en jaaropgaven krijgen en u uw loonjournaalpost, betaallijst- en bestanden. Voor alleen de verloning van uw medewerkers rekenen de meeste payrollbedrijven een bedrag per loonstrook.

ADP, Raet, SD Worx of Centric zijn payrollbedrijven, die met hun payroll services, in alleen de verloning van medewerkers zijn gespecialiseerd. Uw medewerkers blijven bij deze payroll vorm echter wel gewoon bij u in dienst. U behoudt dus ook nog steeds uw werkgeversrisico’s, v.w.b. ziekte en ontslag, bij hen.

Informatie over payroll t.o.v. eigen verloning

Het meest overzichtelijk om uw payrollkosten bij een payrollbedrijf met uw eigen payrollkosten te vergelijken/berekenen (dus inclusief al uw directe en indirecte werkgeverslasten). Is door een payrollberekening op basis van € 10 bruto “exclusief uurloon” (idem uw bruto uurlonen/CAO lonen) te laten maken.

De uitkomst bij het payrollbedrijf dient u vervolgens met 0,87 te vermenigvuldigen of uw eigen te delen door 0,87. Dit is namelijk ongeveer het percentage dat uw medewerkers bij u of het payrollbedrijf ook daadwerkelijk productief voor u zijn (260 werkbare dagen per jaar – (o.a. vakantiedagen, feestdagen, ziekte, bijzonder verlof, zorg verlof en kort verzuim) : 260= circa 87%)

De vergelijking van uw eigen verloning met die bij een payrollbedrijf ziet er in de praktijk dan b.v. als volgt uit:

1. Payrollkosten payrollbedrijf:

€10,- x 1,72 (payrollfactor*) = €17,20 x 0,87 = €14,96

2. Eigen verloning:
€10,- x 1,45-1,55 (directe werkgeverslasten (b.v. pensioen, sociale premies, scholingsfonds) + indirecte werkgeverslasten (b.v. arbodienst, ziekteverzuimverzekering, accountant etc.) = €14,50 – 15,50

* Een payrollfactor is o.a. afhankelijk van het aantal vakantiedagen, feestdagen, Atv-dagen, bijzonder verlof- en/of kortverzuimdagen, ziektedagen, pensioenpremie (eigen Bpf of ‘adequaat’ payrollpensioen), sociale lasten en ontslagrisico’s onder uw personeel.

U ziet voor een minimaal verschil per uur. Bent u als werkgever met payroll van al uw administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s voor ziekte en ontslag verlost.

Indien u deze payrollberekeningen bij een payrollbedrijf wilt laten maken. Dan doet u er verstandig aan dit voor al uw verschillende medewerkers te laat doen. De payrollkosten voor studenten en/of scholieren liggen namelijk, zoals al vermeld, lager dan voor medewerkers met bepaalde of onbepaalde tijdscontracten binnen uw bedrijf. Dit komt doordat zij vaak i.v.m. hun leeftijd geen pensioenopbouw, zeker scholieren, en bijna geen ziekte en ontslagrisico’s kennen. Tevens vermenigvuldigt/deelt u bij studenten en/of scholieren de uitkomst niet met 0,87 maar met 0,90. Dit is dus in verband met o.a. nihil/bijna geen ziekterisico.

Twijfelt u na dit alles te hebben gelezen nog steeds, om uw medewerkers op basis van payroll te laten verlonen. Kijkt u dan nog eens, los van de kosten, goed naar de hieronder genoemde voordelen van payroll.

Daarnaast is het in Nederland zo dat u als werkgever gedurende het jaar met wel bijna 20 verschillende instanties, organisaties, bedrijven, adviseurs of leveranciers te maken heeft: (a.) softwareleverancier personeels- en salarisadministratiesysteem,(b.) softwareleverancier urenregistratie en/of -verwerkingssysteem, (c.) accountant, (d.) loonadministratiekantoor, (e.) HR-adviseur (op gebied van o.a. CAO en arbeidsvoorwaarden: CAO- en wet- en regelgevingswijzigingen, contractbeheer, beloningsvoorwaarden, Werkkostenregeling, extraterritoriale kostenregeling), (f.) Belastingdienst, (g.) pensioenfonds, (h.) arbodienst, (i.) AnW-hiaatverzekering, (j.) WIA-verzekering, (k.) ziekengeldverzekering, (l.) arbeidsjurist (up to date arbeidsovereenkomsten/juridische bijstand arbeidsconflicten), (m.) leverancier verzuimmanagementpakket, (n.) casemanagers, (o.) mediator, (p.) branchevereniging, (q.) productschap, (r.) bedrijfsvereniging, (s.) opleidingen, (t.) subsidies, (u.) UWV, (v.) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) …. en bij payroll maar met 1!

Werkt u tenslotte voor uw zelf geworven en geselecteerden medewerkers met een uitzendbureau samen? Dan bent u met payroll of payrolling sowieso goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen tussen een uitzendbureau en payrollbedrijf voor u bij deze zelf geworven medewerkers tot enkele euro’s per uur oplopen!

Waarom uw verloning aan een payrollbedrijf uitbesteden?

Onvoorstelbaar welke vragen er b.v. over verzuimverzekeringen, pensioenen, arbodienst, RIE, UWV, Belastingdienst etc. allemaal op een werkgever in Nederland afkomen.

Als ondernemer en/of werkgever heeft u vaak geen zin en tijd om u zich daarin te verdiepen. Laat staan dat u alle juridische risico’s op personeelsgebied voor uw bedrijf kunt overzien. Een oplossing voor u en uw bedrijf is dan uw verloning van uw werknemers met payroll uit te besteden!

Het payrollbedrijf wordt bij deze vorm van uitbesteden (outsourcen) administratief én juridisch de werkgever van uw werknemers. Zij draagt naast de verloning daardoor o.a. de zorg voor arbeidscontracten, salarissen, ziektebegeleiding, volgens de Wet Verbetering Poortwachter. En weet precies wanneer iemand op een vast arbeidscontract aanspraak kan maken. Zo komt u met payroll juridisch ook nooit meer voor verrassingen te staan.

Voor wie is de verloning met payroll interessant?

In feite is de verloning van medewerkers met payroll voor zowel kortlopende als lange termijn projecten voor iedere organisatie, die met werknemers in Nederland werkt interessant. Dit komt doordat u met payroll efficiënter inkoopt, risico’s beperkt, financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland heeft.

Denkt u zich eens in dat u met het uitbesteden van uw verloning met payroll in Nederland. Zich niet meer over CAO-wijzigingen, wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken in Nederland hoeft te bekommeren. Geen aangiften meer van het UWV en Belastingdienst met payroll krijgt. Geen kosten van pensioenfondsen, personeelsverzekeringen en arbodienst heeft. En tot slot geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een geld en kostenbesparing zouden u dat opleveren!

Wat kost uw verloning met payroll?

Zoals u reeds eerder heeft kunnen lezen. Berekenen de meeste payrollbedrijven bij alleen verloning van uw medewerkers een bedrag per loonstrook en eventueel opstartkosten.

Besluit u echter om naast uw verloning ook uw personeelsadministratie en arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s met payroll uit te besteden. Dan zijn de kosten bij deze payrollconstructie uit een aantal onderdelen opgebouwd. Wanneer u echter in Nederland zelf werknemers in dienst heeft. Maakt uw bedrijf deze kosten ook. Hierbij heeft u echter wel met verschillende partijen rekening te houden. U besteedt bijvoorbeeld uw verloning aan een loonadministratiekantoor uit. Daarnaast heeft u een arbodienstcontract en ziekteverzuimverzekering bij een verzekeraar afgesloten. U betaalt deze diensten allemaal apart en krijgt er voor iedere dienst/product weer extra administratief werk bij.

Door zowel uw verloning, personeelsadministratie als uw werkgeversrisico’s met payroll uit te besteden. Bespaart u op uw personeelskosten en bent u daardoor vaak veel goedkoper uit.

De volgende personeelskosten zijn o.a. bij het uitbesteden van zowel uw verloning, personeelsadministratie en werkgeversrisico’s bij payroll inbegrepen. Brutoloon en werknemerspremies, werkgeverspremies, pensioen afdracht, reservering vakantie uren/dagen, reservering vakantiegeld, ziekte risico, arbodienst, salarisadministratie en contractbeheer.

Vaste all-in payrolltarieven

Wij van ‘Payroll Verloning’ baseren onze payrolltarieven altijd op basis van het bruto “exclusief” uurloon van een werknemer. Het payrolltarief wordt door dit bruto uurloon met een zogenaamde payrollfactor (omrekenfactor of loonsom) te vermenigvuldigen berekend. Dit is ook in de detacherings- en uitzendbranche gebruikelijk. De hoogte van deze omrekenfactor wordt bij payroll mede door de functie, het soort arbeidsovereenkomst, CAO en ziekterisico bepaald.

U weet, als u uw verloning, personeelsadministratie en werkgeversrisico’s met payroll uitbesteedt, wat een werknemer u exact per uur kost. Dit komt doordat u alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren van uw werknemers betaalt. Bij ziekte of vakantie van een werknemer heeft u met payroll ook geen personeelskosten.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u bij het uitbesteden van uw verloning, personeelsadministratie en werkgeversrisico’s met payroll sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen, indien u voor hen i.p.v. uitzenden/detacheren van payroll gebruikmaakt, soms wel tot enkele euro’s per uur oplopen.
U moet dan wel zelf uw werknemers werven en selecteren.

Over ons

Wij van ‘Payroll Verloning’ kunnen elke MKB ondernemer en/of werkgever in Nederland (maar ook België en/of Duitsland) een passende payrollconstructie voor de verloning van hun medewerkers tegen een scherp payrolltarief aanbieden.

Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte voor meer informatie over het uitbesteden van uw verloning (inclusief of exclusief uw personeelsadministratie en werkgeversrisico’s v.w.b. ziekte en ontslag) met payroll aan. U ontvangt deze offerte boordevol informatie over het uitbesteden van uw verloning met payroll dan binnen 24 uur!

Vraag een gratis offerte voor de verloning van uw personeel met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Kan ik de verloning van mijzelf als DGA ook bij een payrollbedrijf laten doen ?

Ja. Zoals u wellicht weet is het voor een directeur grootaandeelhouder van een BV verplicht een loonadministratie, de zogeheten DGA salarisadministratie te voeren. Dit is om het verplichte gebruikelijke loon uit uw onderneming te administreren. Als u al uw medewerkers op de payroll bij een payrollbedrijf zet. Zullen de meeste payrollbedrijven deze verloning als service kosteloos of tegen geringe vergoeding voor u verrichten. Hierdoor zult u geen aanmaningen, verzuimboetes of betaalverzuimboetes krijgen, als u b.v. de acceptgiro’s heeft weggegooid of niet meer in uw bezit heeft.

Payrollbedrijven in Nederland

Aan de volgende payrollbedrijven kunt u net als aan ons ook uw verloning, inclusief personeelsadministratie en werkgeversrisico’s met payroll uitbesteden. Diverse bedrijven, ondernemers en werkgevers door heel Nederland hebben dit al reeds bij hen gedaan. Hierdoor hebben zij gezamenlijk inmiddels enkele 10.000en medewerkers in verschillende branches en plaatsen in Nederland op de payroll staan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper. Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions. Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Vraag een gratis offerte voor de verloning van uw personeel met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voordelen van uw verloning met payroll

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende voordelen van de verloning met payroll bij een payrollbedrijf voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland vaak doorslaggevend om hier gebruik van te maken.

Lagere personeelskosten bij verloning met payroll.

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij de verloning van uw werknemers met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u met het uitbesteden van uw verloning van uw personeel met payroll vaak goedkoper uit dan wanneer u uw medewerkers zelf in dienst zou hebben. U bespaart met uw verloning met payroll namelijk aanzienlijk op de kosten van uw eigen salaris- en contractadministratie, accountantskosten, Arbo kosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroll in Nederland veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt. U soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroll

U weet wanneer u uw verloning van uw medewerkers met payroll uitbesteedt vooraf wat uw personele kosten zullen zijn. Zodat u hier in uw loonkostenberekeningen, budgettering, calculaties en/of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk bij een payrollbedrijf een vast payrolltarief over de daadwerkelijk gewerkte uren van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur. Zo heeft u met payroll als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf heeft.

Vraag een gratis offerte voor de verloning van uw personeel met payroll aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Minder administratie bij verloning met payroll

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer als u uw verloning van uw medewerkers met payroll uitbesteedt. U kunt dus bij gebruik van payroll als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen. En u heeft daarnaast niet meer met de stijgende werkgeverslasten in uw branche te maken. U heeft immers met payroll geen personeel meer in dienst!

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payroll

In de praktijk blijft u bij het uitbesteden van uw verloning omtrent uw medewerkers met payroll voor uw personeel gewoon nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie fungeert. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel verandert als u uw verloning met payroll gaat doen. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Geen werkgeversrisico's bij verloning met payroll

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken dus exclusief voor u. Maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers is. U heeft bij het uitbesteden van uw verloning met payroll namelijk geen personeel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte bij verloning met payroll

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers bij payroll meer bent. Betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij het uitbesteden van uw verloning met payroll niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw personeel bij het uitbesteden van uw verloning aan ons geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt door ons van 'Payroll Verloning' bij payroll ook gedacht. Na dit alles te hebben gelezen. Wilt u misschien nog meer over wat het uitbesteden van uw verloning met payroll voor u, uw medewerkers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte hierover bij ons aan!